Algemene voorwaarden gebruik FeedOnSite.com

Door gebruik te maken van FeedOnSite gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

GEBRUIK

Het gebruik van FeedOnSite is gratis, echter dienen de volgende bepaling in acht te worden genomen.

 • Websites die dagelijks meer dan 5.000 keer de FeedOnSite code aanroepen, dienen contact op te nemen met FeedOnSite voordat de code geplaatst wordt. Indien websites meerdere feeds aanroepen, dient de 5.000 gedeeld te worden door het aantal blokken. Ter voorbeeld: websites met een pagina die meer dan 1.000 keer per dag wordt aangeroepen, met vijf feeds op die pagina, dienen vooraf contact op te nemen.
 • Websites met 18+ content dienen altijd eerst contact op te nemen met FeedOnSite voordat de code geplaatst wordt.
 • Het is niet toegestaan de code zoals door FeedOnSite gegenereerd aan te passen en/of aan te bieden aan derden.

  VOORBEHOUDEN

 • FeedOnSite behoudt zich het recht voor om gebruikers en/of websites zonder voorafgaande mededeling te blokkeren.
 • FeedOnSite behoudt zich het recht voor om service en/of feeds zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.
 • Bij misbruik behoudt FeedOnSite zich het recht voor om eventuele kosten te verhalen op gebruiker.

  DISCLAIMER

  FeedOnSite en haar partners kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor (gevolgen van) het gebruik van de aangeboden service. FeedOnSite geeft geen garantie op haar service.


  Terms and conditions FeedOnSite.com

  By using FeedOnSite.com, you automatically agree to the following terms and conditions.

  USING FEEDONSITE.COM

  The FeedOnSite.com service is free. However, the following terms do apply

 • Websites which on average generate more than 5000 FeedOnSite views daily, must contact FeedOnSite before using the code on their site. Websites which use more than one feed, must divide 5000 by the number of feeds they use. For example: if your page has more than 1000 visitors, and uses five feeds, you should contact FeedOnSite before using the code.
 • Websites with adult content, should always contact FeedOnSite before placing the code.
 • It's not allowed to change code as generated by FeedOnsite and/or selling and/or offering the code to third parties.

  RIGHTS

 • FeedOnSite reserves the right to block websites and/or users without prior warning.
 • FeedOnSite reserves the right to change its service and/or feed contents without prior warning
 • FeedOnSite reserves the right to claim costs caused my misuse of FeedOnSite on users.

  DISCLAIMER

  Usage of FeedOnSite is at your own risk. FeedOnSite and its partners cannot be held liable in any way for using the service. FeedOnSite offers no warranty in any form on its service.

 • (c) copyright FeedOnSite.com 2005
  Version 1.0 beta!